Valkerij - Alles over roofvogels
Banner Kadotip: Roofvogel workshop
Valkerij - Alles over roofvogels
Valkerij - Alles over roofvogels

Vragen en antwoorden

Deze pagina is bedoeld om veel gestelde en terugkerende vragen over onze activiteiten m.b.t. overlast bestrijding te beantwoorden. Heeft u voor deze pagina suggesties, stuur dan even email aan info@vogeloverlast.nl .

Wat is Team Valkerij ?

Team Valkerij is een zelfstandig en onafhankelijk opererende onderneming die zich heeft gespecialiseerd in de inzet van roofvogels voor diverse doeleinden waarvan de kernactiviteiten de overlastbestrijding en roofvogeldemonstraties / workshops (zie www.valkerij.nl) zijn. We zijn geen vereniging of stichting. De basis voor onze onderneming ligt in het enthousiasme en respect dat we voor de dieren en ons werk hebben. Alle voorlichting die we geven is realistisch en natuurgetrouw. Broodjes aap verkopen we dus niet omdat onze opdrachtgevers en daarmee ook onze organisatie, niet gebaat zijn. Wij hanteren altijd een open communicatie naar onze (potentiele) opdrachtgevers.

Kan elke valkenier overlast bestrijden?

Vaak worden wij geconfronteerd met opdrachtgevers die discutabele personen hebben benaderd om overlast te bestrijden en hier soms zelfs al mee in zee zijn gegaan. Hierover kunnen we relatief kort zijn. Vogeloverlast bestrijding is een vak op zich. Iemand die een roofvogel bezit is niet per definitie een valkenier. Iemand die jaagt met roofvogels weet niet per definitie hoe middels een roofvogel, vogel- of konijnenoverlast problemen moeten worden opgelost binnen professionele organisaties die met een kwaliteitsprobleem kampen. Jacht is namelijk iets anders dan verjaging. U kunt zelf al veel schiften door bepaalde zaken te verifieren zoals o.a.;
  • Staat de persoon of het "bedrijf" ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft men een BTW nummer, en zo ja, hoe lang dit dit dan al het geval?
  • Heeft de organisatie een bedrijfs aansprakelijkheids verzekering afgesloten?
  • Wordt er over vergunningen gesproken? Veel vogels zijn beschermd en mogen niet zonder meer worden bestreden.
  • Bezit de persoon in kwestie een valkeniers akte? (dit is geen garantie voor kennis van overlastbestrijding, maar geeft u wel enige garantie dat de betreffende persoon roofvogels weet te trainen voor de jacht).
  • Straalt het bedrijf professionaliteit uit? (bedrijfswagen met logo, visitekaart, duidelijke offertes, nakomen van afspraken, kennis van zaken etc.)
  • Wat is de zienswijze van de persoon of het bedrijf in kwestie?
  • Worden er garanties gegeven en zo ja, voor welk percentage?
  • Is de persoon in kwestie bezig zijn kwaliteiten op te hemelen of wordt daadwerkelijk naar uw probleem gekeken?
Het zal u misschien verbazen, maar Team Valkerij geeft zelden of nooit een 100% garantie dat een overlastprobleem wordt opgelost. Dit omdat wij onze opdrachtgevers dan zouden voorliegen. Wij spreken meer over beperking of controle over het probleem. Elke organisatie die u een 100% garantie geeft, verkoopt feitelijk niets meer dan lucht. Garanties kunnen namelijk nooit worden gegeven voor dieren die zich vrij kunnen bewegen tenzij uw hele complex/locatie met netten wordt overspannen. Wordt wel een 100% garantie gegeven, maak dan de afspraak dat de factuur pas wordt voldaan op het moment dat het probleem 2 maanden na de activiteiten, nog steeds is "opgelost". Vermoedelijk zult u dan weinig "professionele" valkeniersbedrijven overhouden die een opdracht onder die conditie zullen accepteren. Voorts is effectieve overlastbestrijding vaak een relatief kostbare zaak. Als iemand voor 100 euro per week bij u overlast komt bestrijden weet u al bij voorbaat dat dit weggegooid geld is.

Verder kunt u ook alle zogenaamde bedrijven of personen negeren die u de zekerheid geven dat een probleem wordt opgelost door enkele dagen per week een half uurtje een roofvogel te laten vliegen, zeker bij de bestrijding van duivenoverlast, simpelweg doordat duiven zichzelf niet definitief laten verjagen. Bij sommige vogelsoorten die overlast veroorzaken wordt ad-hoc opgetreden maar dit kan nooit op een wijze geschieden door slechts 2 of 3 dagen per week een uurtje met een roofvogel te vliegen. Dit staat leuk, maar lost uw overlast probleem uiteindelijk niet op en daar gaat het tenslotte toch om nietwaar?

Valkeniers die als hobby met roofvogels jagen hebben hun roofvogel(s) getraind om een prooi te vangen en hebben veelal geen ervaring met normale bedrijfsculturen waarbij kwaliteitscontrole en communicatie vaak belangrijke factoren vormen. De roofvogels die wij voor overlast bestrijding inzetten moeten net dat "vangen" niet doen, maar slechts "aanjagen". Vogels weten namelijk dat als een roofvogel een prooi heeft geslagen, de roofvogel niet meer gevaarlijk is voor andere vogels (hij heeft tenslotte voedsel). De kern van vogel overlast bestrijding middels roofvogels ligt dus duidelijk in het aanjagen;- het constante verontrusten van vogelpopulaties. Dit zal niet positief uitpakken als de roofvogel in kwestie al direct een prooi heeft geslagen. Dit betekent overigens niet dat er nooit een prooi wordt geslagen. Op gezette tijden is het van belang soms daadwerkelijk een prooi te slaan. Maar dit mag nooit het uitgangspunt zijn bij verontrusting van vogels die overlast veroorzaken.

Wat zijn de kosten voor de bestrijding van de overlast?

Onze tarieven zijn afhankelijk van specifieke problemen die u ondervindt. Daarom kan nooit een prijsopgave worden verstrekt voordat een bezoek aan de betreffende locatie is afgelegd. Zoals reeds vermeld is elk project maatwerk. Voor een eerste bezoek/consult wordt door ons een standaard tarief in rekening gebracht. Indien u ons een opdracht verstrekt conform onze offerte, wordt het tarief voor dit eerste consult door ons in mindering gebracht op de totale kosten voor het project.

Is elke roofvogel geschikt voor overlast bestrijding?

Dit antwoord is kort: Nee!

Team Valkerij heeft specialistische roofvogels in dienst voor de diverse activiteiten. Roofvogels die wij voor demonstraties inzetten worden niet voor de overlastbestrijding ingezet. Roofvogels die wij voor de jacht benutten evenmin. De roofvogels die wij voor overlastbestrijding benutten, zijn speciaal voor dit doel getraind. Verder is het zo dat niet elke roofvogel soort voor elk probleem geschikt is. Alle roofvogel soorten hebben zo hun specifieke eigenschappen die ze wel of niet geschikt maakt voor de oplossing van een overlast probleem op een bepaalde locatie. Team Valkerij heeft de beschikking over meer dan 35 roofvogels en heeft daardoor voor elke specifieke situatie, geschikte roofvogels "in dienst" om een probleem effectief aan te pakken.

Zijn de gebruikte roofvogels gevaarlijk?

Nee. De roofvogels die we voor overlast bestrijding inzetten zijn niet gevaarlijk voor de mens en dus ook niet voor het personeel dat binnen uw organisatie opereert. Onze vogels hebben uitsluitend interesse voor de taak waarvoor ze zijn opgeleid.

Kunt u referenties opgeven?

Nee. Omdat bedrijven en organisaties een overlastprobleem vaak als een manco in hun kwaliteitsbewaking beschouwen, garanderen wij onze opdrachgevers altijd een 100% discretie. Bij onze andere activiteiten zoals o.a. de roofvogel demonstraties is het geen probleem om opdrachtgevers te noemen, maar bij de overlastbestrijding is dit vaak een gevoelig punt. Zouden wij referenties opgeven, dan zou dit ten koste kunnen gaan van reputaties van gerenommeerde bedrijven en daarom zullen wij dit ook nooit overwegen, ook niet als dit potentiele opdrachtgevers zou afschrikken. Team Valkerij wordt vaak door de pers benaderd voor informatie over deze bedrijfstak en dit kan op zich al een bewijs voor u vormen over onze expertise.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons en over onze dienst overlast- bestrijding, klik dan op informatie aanvragen.
 
footer

Zoeken

footer

Volg ons op:

TwitterHyvesFacebook
 
footer

Laatste nieuws

06-01-2016
Miltvuur nog tot op de dag van vandaag een bedreiging!
 
footer
 
cloudminingornot.com cloud mining brazilbitcoinmining.com/ brazil bitcoincoinswikicap.com coins wiki tubepornlibrary.com