Valkerij - Alles over roofvogels
Banner Kadotip: Roofvogel workshop
Valkerij - Alles over roofvogels
Valkerij - Alles over roofvogels

Toepassingen en oplossingen

Overlast bestrijding middels roofvogels kan een zeer efficiënte methode zijn om een probleem op te lossen. Wel moet altijd eerst worden bekeken of de methode effectief zou kunnen zijn en dienen specifieke roofvogelsoorten worden ingezet om bepaalde overlast veroorzakende vogels te bestrijden. Ook moeten de oorzaken van de overlast in kaart worden gebracht en zo mogelijk, worden aangepakt. Bestaat deze mogelijkheid niet, dan zal het nodig zijn om eens in de zoveel tijd, herhaalde acties te ondernemen.

Industrieterreinen zijn vaak populaire hangplekken voor diverse vogelsoorten, evenals alle andere locaties waar voor de vogels voedsel beschikbaar is. Stadsduiven zijn hier een bekend voordeel van.

Ook op stortplaatsen zijn roofvogels als middel zeer efficiënt (mits goed aangepakt), maar zolang er op zo'n stortplaats voor de overlast veroorzakende vogels (meestal kok- en zilvermeeuwen) een grote aantrekkingskracht bestaat, zal herhaalde actie noodzakelijk blijven. In zo'n situatie is een éénmalige actie van een valkenier dus zeer zeker niet afdoende en zal er (meestal op contractbasis) met regelmaat moeten worden opgetreden.

Anders is het bij situaties waar zich simpelweg een populatie van overlast veroorzakende vogels heeft gevormd. In geval van verwilderde stadsduiven kunnen deze worden weggevangen. Hiervoor benutten wij een unieke methode die bestaat uit een combinatie van vangmiddelen, duiven en roofvogels. De populatie wordt op die manier grotendeels of zelfs geheel van de locatie verwijderd.

Roofvogels kunnen zelfs niet alleen efficiënt worden ingezet op allerlei terreinen om vogels te verjagen, maar ook om konijnen te bestrijden op bijvoorbeeld begraafplaatsen, fabrieks- en sportterreinen waar normale jachtmethoden met bijvoorbeeld een geweer vrijwel uitgesloten zijn.

Wilt u weten hoe onze vogels ook voor uw organisatie problemen kunnen oplossen?

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons en over onze dienst overlast- bestrijding, klik dan op informatie aanvragen.
 
footer

Zoeken

footer

Volg ons op:

TwitterHyvesFacebook
 
footer

Laatste nieuws

06-01-2016
Miltvuur nog tot op de dag van vandaag een bedreiging!
 
footer
 
cloudminingornot.com cloud mining brazilbitcoinmining.com/ brazil bitcoincoinswikicap.com coins wiki tubepornlibrary.com