Valkerij - Alles over roofvogels
Banner Kadotip: Roofvogel workshop
Valkerij - Alles over roofvogels
Valkerij - Alles over roofvogels

Konijnenoverlast

Konijntjes zijn lieve schepsels. Ze hebben een hoge aaibaarheidsfactor en over hun voortplanting worden natuurlijk veel grappen gemaakt.

Anders wordt het natuurlijk als konijnen echt een probleem gaan vormen. Overlast van konijnen ondervindt men doorgaans vanwege de holen die de dieren graven. Voor de mens kan dit gevaarlijke situaties opleveren want vaak zijn de gangen van de konijnenholen niet direct zichtbaar vanaf de buitenzijde.

Verder kan het resultaat van hun werkzaamheden ook op andere gebieden vergaande gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer belangrijke kabels- en leidingen worden ondergegraven.

Daarnaast vraatschade aan gewassen of bijvoorbeeld op campings waar hun graafwerkzaamheden "interessante" gevolgen kunnen hebben bij stacaravans en andere verplaatsbare ruimtes. En natuurlijk kunnen de gravende konijntjes ook op sportvelden, indirect verantwoordelijk zijn voor blessures doordat hun gangenstelsels niet altijd direct visueel zichtbaar zijn. In dat kader vormt het konijn (althans het gevolg van zijn graafwerkzaamheden) dus zelfs een risico voor de volksgezondheid. Sommige konijnen populaties zijn zelfs gevormd door dieren die door particulieren zijn losgelaten en zijn daarna een ware plaag gaan vormen, want u kent ongetwijfeld één van de eigenschappen van het konijn waarover we nogal eens humoristisch discussieren;- de voortplanting :)

Een ander voorbeeld zijn begraafplaatsen. Maar hierbij kunt u zelf vermoedelijk al wel een voorstelling maken van de gevolgen die een gravend konijn kan veroorzaken.
Team Valkerij heeft ook voor dit soort locaties efficient getrainde en gevleugelde specialisten in dienst.

Daarnaast vormen konijnen op veel industrie terreinen een probleem waarbij de terreinen als gevolg van hun graafwerkzaamheden forse beschadigingen oplopen, bijvoorbeeld door ondermijning van leidingen e.d. Ook voor de veiligheid van sommige terreinen waarbij speciale dijkjes voor de veiligheid zijn aangelegd, kan het konijn een probleem gaan vormen wanneer deze dijkjes worden ondergegraven en daardoor hun 'beveiligende' functie verliezen.

Konijnen zijn ook uitstekend in staat voor zichzelf te zorgen. Dit kan vraatschade tot gevolg hebben zoals op de foto hiernaast wordt getoond.Konijnenoverlast kan met onze roofvogels effectief worden bestreden in bovenstaande- en andere omgevingen.

Konijnen kunnen echter niet worden verjaagd, dus ligt de nadruk op een daadwerkelijke bestrijding waarbij de roofvogel het konijn als prooi zal bemachtigen en mag behouden mits het een gezond konijn betreft.

Vergeleken met traditionele methoden zoals bijvoorbeeld bejaging met het geweer, kent deze oplossing veel voordelen zoals o.a.

100% Veilig voor de bevolking en omgeving (er is geen gevaar op verwonding, afketsen, beschadiging gebouwen etc).

Bestrijding mogelijk ook binnen de bebouwde kom. Traditionele jachtwetgeving voor het geweer is namelijk niet geheel van toepassing bij gebruik van jachtvogels.

De roofvogel heeft het konijn wel of niet. Er is geen tussenweg dus konijnen worden niet 'aangeschoten' en verwond.

Hierbij gaan we natuurlijk volledig voorbij aan het feit dat de inzet van een natuurlijke vijand sowieso altijd is te prefereren boven elke andere optie.

Wilt u weten hoe onze vogels ook voor uw organisatie problemen kunnen oplossen?

Foto's

KonijnenoverlastKonijnenoverlast
footer

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons en over onze dienst overlast- bestrijding, klik dan op informatie aanvragen.
 
footer

Zoeken

footer

Volg ons op:

TwitterHyvesFacebook
 
footer

Laatste nieuws

06-01-2016
Miltvuur nog tot op de dag van vandaag een bedreiging!
 
footer
 
cloudminingornot.com cloud mining brazilbitcoinmining.com/ brazil bitcoincoinswikicap.com coins wiki tubepornlibrary.com