Valkerij - Alles over roofvogels
Banner Kadotip: Roofvogel workshop
Valkerij - Alles over roofvogels
Valkerij - Alles over roofvogels

Vogeloverlast

Vogels waarvan de mens vindt dat die ergens niet thuishoren, kunnen grote problemen veroorzaken. In onze maatschappij met een steeds grotere industrialisering en strenge milieu eisen horen overlast bezorgende vogels niet thuis. Althans, dat vinden wij vaak vanuit ons menselijk standpunt beschouwd. Vaak echter is diezelfde mens verantwoordelijk voor de overlast doordat de vogels de voordelen zijn gaan benutten die door menselijke toepassingen en faciliteiten zijn ontstaan. We spreken hierbij ook wel van de cultuurvolgers. Kraaiachtigen en Meeuwen zijn hier een uitstekend voorbeeld van.

Kortom: overlast wordt meestal (indirect) door menselijke faciliteiten veroorzaakt. Aantrekkingskracht kan worden gevormd vanwege de beschikbaarheid van voedsel, dekking/beschutting, warmte of een combinatie van deze factoren. Vaak blijft het niet bij een aantal vogels en zal de populatie juist groeien indien er geen maatregelen worden getroffen.

Een bekend voorbeeld zijn (deels) overdekte winkelcentra/stations etc, maar bijvoorbeeld ook maneges, markthallen, stadions, tribunes, opslagloodsen, tuinbouwkassen, magazijnen, opslagterreinen, woonwijken e.d.

Dit soort locaties kunnen voor sommige vogelsoorten een waar paradijs vormen. Verwilderde stadsduiven voeden zich bijvoorbeeld vaak met de etensresten die door mensen zijn achtergelaten en de overdekte bebouwing vormt een ideale dekking en beschutting die vaak ook nog eens verwarmd is. ??Geef die duif dus eens ongelijk. De beheerder van het complex zit er echter maar mooi mee.

Verwilderde stadsduiven worden vaak niet voor niets de ratten van de lucht genoemd.
Met name de uitwerpselen zijn niet alleen ontsierend en schadelijk voor de bebouwing maar kunnen ook tal van ziekten verspreiden. Verwijdering van uitwerpselen of hersel van schade op allerlei bebouwing is doorgaans een kostbare aangelegenheid. Zeker als het voorkomen had kunnen worden door tijdig bij de populatie in te grijpen.

Dan hebben we het vrijwel alleen nog maar over "visueel" ongemak en nog niet eens over de problemen van de voedingsmiddelen industrie.
Daar komt kwaliteit en de volksgezondheid ook nog eens om de hoek kijken en zal het zeker geen kwaliteitswaarborg vormen indien overlast veroorzakende vogels zich vrijelijk op of in de gebouwen van bijvoorbeeld uw productie en opslag faciliteiten kunnen vestigen.

Uitwerpselen in de havermout worden niet op prijs gesteld! Maar ook voor veevoeder gelden hoge kwaliteitseisen en worden uitwerpselen van vogels niet getolereerd.

Een ander bekend voorbeeld is overlast die door meeuwen via stortplaatsen wordt veroorzaakt. De vogels slepen het afval vaak overal heen, ook naar de weilanden in de buurt. Het daar grazende vee zou dit afval bijvoorbeeld kunnen opnemen met ziektes of zelfs de dood tot gevolg.

Hiermee niet alleen een schadepost voor de veehouder veroorzakend, maar ook een flinke deuk in het imago van de organisatie die de stortplaats beheert.

En wat dacht u van de fruitteelt? ?Als een boomgaard bezoek krijgt van een Spreeuwenplaag zal de beheerder daarvan meestal geen gat in de lucht springen. Eén keertje als gastheer spelen is misschien nog te overzien. Daarnaast is er natuurlijk ook de glastuinbouw waarbij mussen soms voor een aanzienlijke schadepost kunnen zorgen indien ze uw met veel zorg geteelde knoppen van de gewassen als ontbijt zijn gaan benutten.

Probleem is dat de vogels voedsel weten te waarderen en het dan niet bij één bezoekje zullen laten. Tenslotte zult u zelf ook vaker terugkeren bij een supermarkt die goedkoop is of zelfs bepaalde zaken gratis aanbiedt, nietwaar?

Spreeuwen zijn ook fantastisch om te zien. Vaak met duizenden tegelijk als ze op doortrek zijn, maar het wordt iets anders als deze vogeltjes met duizenden soortgenoten avond aan avond, vrolijk kwetterend hun uitwerpselen omlaag laten vallen op uw locatie die ze toevallig voor die periode als slaapplaats hebben geselecteerd.

Verder kennen velen de verhalen over de Roeken kolonies die in de broedtijd, al nestelend, complete delen van een gemeenschap kunnen overnemen. Prachtig als zoiets in een bos midden op het land plaatsvindt. Echter een stuk minder aantrekkelijk als er 150 nesten in de dorpskern moeten worden getolereerd.

Daarnaast betekent vogeloverlast natuurlijk ook een fors imagoprobleem naar uw afnemers. Het is duidelijk geen positieve vorm van kwaliteitswaarborg als uw belangrijke relaties tijdens een bezoekje worden geconfronteerd met vogeluitwerpselen op uw produkten of de verpakkingen daarvan.

Sommige vogels moeten letterlijk worden weggevangen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn stadsduiven. team Valkerij benoemt de zaken bij hun naam. Stadsduiven laten zich namelijk niet verjagen en dus is het wegvangen ervan de enige optie om een duiven probleem op te lossen.

Dit ongeacht de mooie verhalen die u elders kunt beluisteren. Dit dient meer de publieke opinie dan het oplossen van uw overlastprobleem. Als Team Valkerij zich zou bezighouden met verjaging van stadsduiven zonder deze ook weg te vangen, zou dit voor onze omzet een positieve activiteit zijn omdat onze opdrachtgevers dan regelmatig van onze diensten gebruik zouden moeten maken. Dit omdat de vogeltjes altijd wel weer zullen terugkeren naar de complexen/bebouwing van onze opdrachtgevers en wij dus zouden zijn verzekerd van een regelmaat in opdrachten die we zouden ontvangen. Onze opdrachtgevers komen echter zelden bij ons terug met een nieuwe opdracht. Wel voor andere complexen- en gebieden (bijvoorbeeld complexbeheerders, property managers) maar vrijwel nooit bij dezelfde locaties, dit omdat we het probleem daadwerkelijk hebben weten op te lossen doordat de duiven zijn weggevangen. Vergeet bovendien niet dat een duivenpopulatie ook duiven van elders zullen aantrekken. Duiventillen en eieren schudden lijken dus een mooie optie omdat wij dit vanuit onze menselijke zienswijze vaak graag willen accepteren, maar in realiteit zullen de duiven gebruik blijven maken van de nissen en mogelijkheden binnen uw complex om daar hun bestaan (en nesten) te bouwen. En duiven van elders zullen zichzelf veilig voelen omdat ze soortgenoten daar in goede conditie kunnen aantreffen.

De eigenschap van de stadsduif is namelijk dat deze steeds weer zal terugkeren naar uw duiventil, zijnde de bebouwing of het complex van uw organisatie. Dit is ook de reden dat duivenmelkers duiven houden, namelijk omdat ze steeds weer terugkeren. Een combinatie van diverse vangmethoden inclusief onze speciaal getrainde duiven-roofvogels zorgt ervoor dat uw duivenprobleem wordt opgelost.

Stadsduiven vormen nog steeds een realistisch probleem bij diverse complexen. Niet alleen in de voedingsmiddelen industrie maar ook bij winkelcentra e.d. waarbij de vogels zelfs een gevaar voor de volksgezondheid kunnen gaan vormen als bezoekers of het winkelend publiek bijvoorbeeld uitglijden over de uitwerpselen. In eerste instantie lijkt dit een humoristisch gebeuren maar dit zal snel veranderen als uw organisatie aansprakelijk wordt gesteld, compleet met alle publiciteit die daarmee vaak gepaard gaat.

Bij vrijwel alle andere vogelsoorten is verjaging een realistische optie. Maar hierbij moet wel worden geconstateerd wat precies de aanleiding voor de overlast is. Vogels die op een constante voedselaanvoer afkomen zullen niet kunnen worden verjaagd tenzij iets aan deze aantrekkingskracht wordt gedaan. Team Valkerij is dan ook uw partner bij advisering om overlastproblemen binnen uw organisatie te voorkomen nadat initiële problemen door ons zijn opgelost. Hierbij wordt door ons ook rekening gehouden met werkbare situaties waarbij tijdens een productieproces sommige zaken simpelweg niet zijn te voorkomen of een aanzienlijke vertraging zouden betekenen in dit productie proces.

Indien het onmogelijk is om de aantrekkingskracht voor vogels te beperken of te voorkomen, dan zal regelmatige actie van onze valkeniers noodzakelijk zijn, want de overlast veroorzakende vogels weten het feilloos wanneer uw complex roofvogel-vrij is. dus zal herhaalde actie op onregelmatige tijden altijd benodigd zijn.

Een bekend voorbeeld hiervan zijn meeuwen die zich bij stortplaatsen ophouden. U kunt alles overdekken met zand, maar de meeuwen weten als geen ander dat er altijd wel een "opening" is te vinden. Om te voorkomen dat uw organisatie jaarlijks met een gigantische kostenpost komt te zitten voor de bestrijding door extern aangestelde valkeniers zijn wij uniek omdat ook mogelijkheden bieden om personeelsleden van uw organisatie op te leiden om het probleem in de hand te houden. Hiervoor zouden bijvoorbeeld zelfs personeelsleden kunnen worden benut die gevoel voor roofvogels hebben en zouden moeten afvloeien of een bepaalde arbeidsongeschiktheid hebben. Hierdoor kunnen deze mensen toch weer een functie behouden binnen uw organisatie.

Concreet betekent dit dat uw organisatie misschien zelfs twee problemen gaat oplossen nadat de door u geselecteerde personeelsleden bij ons een gedegen opleiding hebben genoten ter bestrijding van de overlast. Niet alleen zorgen wij voor deze opleiding maar natuurlijk leveren wij dan ook de benodigde jachtvogels en fournituren om dit alles te completeren, aangevuld met de eventueel benodigde nazorg.

Wilt u weten hoe onze vogels ook voor uw organisatie problemen kunnen oplossen?

Neem dan contact op met Team Valkerij

Foto's

VogeloverlastVogeloverlastVogeloverlastVogeloverlast
footer

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over ons en over onze dienst overlast- bestrijding, klik dan op informatie aanvragen.
 
footer

Zoeken

footer

Volg ons op:

TwitterHyvesFacebook
 
footer

Laatste nieuws

06-01-2016
Miltvuur nog tot op de dag van vandaag een bedreiging!
 
footer
 
cloudminingornot.com cloud mining brazilbitcoinmining.com/ brazil bitcoincoinswikicap.com coins wiki tubepornlibrary.com